Vanwege het bereiken van het maximum aantal deelnemers is de inschrijving voor Ethiek in de Zorgsector 2022 gesloten

Klik hier voor de brochure van Ethiek in de Zorgsector 2022

Publicatie

Impact of moral case deliberation in healthare settings: a literature review. Maaike M. Haan, Jelle L.P. van Gurp, Simone M. Naber and Stef A. Groenewoud.

BMC Medical Ethics 2018 19:85;

klik hier voor het artikel.

Ethiek in de Huisartspraktijk 2021 start 14 september 2021

Loopt u in uw huisartspraktijk nogal eens tegen morele of ethische problemen aan? Heeft u zin om daar eens wat langer bij stil te staan? Dan is de cursus Ethiek in de Huisartspraktijk vast iets voor u.

In 6 lesavonden belichten docenten de huisartspraktijk met u samen van diverse kanten: als persoonlijke zorg, als continue zorg, als rechtvaardige zorg, en als zorg in multicultureel perspectief. U oefent ook in verschillende manieren om morele problemen te overdenken.

Folder Ethiek in de Huisartspraktijk 2020

Vilans ontwikkelt handreikingen die helpen bij beslissen over ethische dilemma’s

Elke dag maken mensen keuzes in hun doen en laten die te maken hebben met waarden en normen. Dat geldt ook voor u als zorgprofessional, of u nu bestuurder, leidinggevende of uitvoerend professional bent. De handreiking 'Ethiek in de zorg',die door Vilans ontwikkeld is, geeft u handvatten die u helpen om te gaan met lastige vraagstukken en is ontwikkeld voor de gehandicapten- en ouderenzorg.

>naar website.

Accredidact - Ethiek in de Huisartspraktijk

Dr. Marianne Dees, huisarts en dr. Gert Olthuis, medisch ethicus ontwikkelden voor Accredidact een e-learning Ethiek in de huisartspraktijk. De e-learning is geaccrediteerd met 2 punten. Marianne Dees en Gert Olthuis zijn beiden docent in de cursus Ethiek in de Huisartspraktijk die elk jaar georganiseerd wordt door de vakgroep ethiek in de gezondheidszorg.

Als huisarts staat u voor de uitdaging om niet alleen in het directe contact met de patiënt en diens naasten maar ook in de organisatie van transitie van de zorg en van een generalistische, persoonsgerichte, laagdrempelig toegankelijke zorg voor alle mensen dichtbij huis, de juiste besluiten te nemen. Soms botsen daarbij waarden en belangen, zoals het welzijn van de patiënt, het vertrouwen van de patiënt in u als arts, de rechtvaardige verdeling van zorg, de contractueel vastgelegde afspraken met de ziektekostenverzekeraar of het trouw blijven aan uw eigen normen en waarden.

>naar website.

Graphic Novel 'Naasten'

Vanaf 26 september 2019 ligt het boek ‘Naasten’ in de winkels. Het is een graphic novel, een beeldverhaal, over wat het voor mensen betekent om te zorgen voor iemand dichtbij die ernstig ziek is en binnenkort komt te overlijden. Dit beeldverhaal is een unieke samensmelting van de resultaten van het interviewonderzoek van Maaike Haan van het Radboudumc en het werk van twee tekenaars, Melanie Kranenburg en Niek van Ooijen, afstuderende studenten van ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Zwolle.

Lees verder…

item-types/preview/default

Agenda

Waarom deze opleiding?

Loopt u regelmatig tegen situaties aan die u uw ethische wenkbrauwen doen fronsen, een gevoel van onbehagen bij u oproepen?

De opleiding Ethiek in de zorgsector is ontwikkeld voor hoger opgeleide managers en professionals in de zorgsector die hun deskundigheid op het gebied van de ethische aspecten van hun werk willen verbreden en verdiepen.

De opleiding wordt georganiseerd door de vakgroep Ethiek van de Gezondheidszorg van IQ healthcare van het Radboudumc te Nijmegen in samenwerking met docenten van, onder andere, Fontys Hogescholen, de Universiteit Maastricht, de Hogeschool Arnhem Nijmegen, de Universiteit voor Humanistiek en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Over de opleiding

Ervaringen van deelnemers