Wegens grote belangstelling is de inschrijving voor 2020 gesloten

Mocht u op de hoogte gehouden willen worden over de inschrijving van 2021 kunt u mailen naar: simone.naber@radboudumc.nl

De brochure van Ethiek in de Zorgsector 2020 is uit!

Klik hier voor de brochure.

Publicatie

Impact of moral case deliberation in healthare settings: a literature review. Maaike M. Haan, Jelle L.P. van Gurp, Simone M. Naber and Stef A. Groenewoud.

BMC Medical Ethics 2018 19:85;

klik hier voor het artikel.

Accredidact - Ethiek in de Huisartspraktijk

Dr. Marianne Dees, huisarts en dr. Gert Olthuis, medisch ethicus ontwikkelden voor Accredidact een e-learning Ethiek in de huisartspraktijk. De e-learning is geaccrediteerd met 2 punten. Marianne Dees en Gert Olthuis zijn beiden docent in de cursus Ethiek in de Huisartspraktijk die elk jaar georganiseerd wordt door de vakgroep ethiek in de gezondheidszorg.

Als huisarts staat u voor de uitdaging om niet alleen in het directe contact met de patiënt en diens naasten maar ook in de organisatie van transitie van de zorg en van een generalistische, persoonsgerichte, laagdrempelig toegankelijke zorg voor alle mensen dichtbij huis, de juiste besluiten te nemen. Soms botsen daarbij waarden en belangen, zoals het welzijn van de patiënt, het vertrouwen van de patiënt in u als arts, de rechtvaardige verdeling van zorg, de contractueel vastgelegde afspraken met de ziektekostenverzekeraar of het trouw blijven aan uw eigen normen en waarden.

>naar website.

Ethiek in de Huisartspraktijk 2019 start 10 september 2019

Loopt u in uw huisartspraktijk nogal eens tegen morele of ethische problemen aan? Heeft u zin om daar eens wat langer bij stil te staan? Dan is de cursus Ethiek in de Huisartspraktijk vast iets voor u.

In 6 lesavonden belichten docenten de huisartspraktijk met u samen van diverse kanten: als persoonlijke zorg, als continue zorg, als rechtvaardige zorg, en als zorg in multicultureel perspectief. U oefent ook in verschillende manieren om morele problemen te overdenken.

Folder Ethiek in de Huisartspraktijk 2019

item-types/preview/default

Agenda

Waarom deze opleiding?

Loopt u regelmatig tegen situaties aan die u uw ethische wenkbrauwen doen fronsen, een gevoel van onbehagen bij u oproepen?

De opleiding Ethiek in de zorgsector is ontwikkeld voor hoger opgeleide managers en professionals in de zorgsector die hun deskundigheid op het gebied van de ethische aspecten van hun werk willen verbreden en verdiepen.

De opleiding wordt georganiseerd door de vakgroep Ethiek van de Gezondheidszorg van IQ healthcare van het Radboudumc te Nijmegen in samenwerking met docenten van, onder andere, Fontys Hogescholen, de Universiteit Maastricht, de Hogeschool Arnhem Nijmegen, de Universiteit voor Humanistiek en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Over de opleiding

Ervaringen van deelnemers