Inschrijving voor Ethiek in de Zorgsector 2023.

Inschrijven voor de opleiding die in 2023 start is niet meer mogelijk, het maximale aantal deelnemers is inmiddels bereikt. Het is wel mogelijk om uw naam op de wachtlijst te laten plaatsen. Dit doet u door het inschrijfformulier in te vullen of te e-mailen.

Inschrijven voor de opleiding van 2024 is mogelijk vanaf februari 2023.

Brochure Ethiek in de Zorgsector 2023

Publicatie

Impact of moral case deliberation in healthare settings: a literature review. Maaike M. Haan, Jelle L.P. van Gurp, Simone M. Naber and Stef A. Groenewoud.

BMC Medical Ethics 2018 19:85;

klik hier voor het artikel.

Ethiek in de Huisartspraktijk wordt georganiseerd op 15, 16 en 17 maart 2023

Loopt u in uw huisartspraktijk nogal eens tegen morele of ethische problemen aan? Heeft u zin om daar eens wat langer bij stil te staan? Dan is de cursus Ethiek in de Huisartspraktijk vast iets voor u.

In Ethiek in de Huisartspraktijk belichten docenten samen met u de diverse kanten van de huisartspraktijk: als persoonlijke zorg, als continue zorg, als rechtvaardige zorg, en als zorg in multicultureel perspectief. U oefent ook in verschillende manieren om morele problemen te overdenken.

Folder Ethiek in de Huisartspraktijk 2023

Vilans ontwikkelt handreikingen die helpen bij beslissen over ethische dilemma’s

Elke dag maken mensen keuzes in hun doen en laten die te maken hebben met waarden en normen. Dat geldt ook voor u als zorgprofessional, of u nu bestuurder, leidinggevende of uitvoerend professional bent. De handreiking 'Ethiek in de zorg',die door Vilans ontwikkeld is, geeft u handvatten die u helpen om te gaan met lastige vraagstukken en is ontwikkeld voor de gehandicapten- en ouderenzorg.

>naar website.

Accredidact - Ethiek in de Huisartspraktijk

Dr. Marianne Dees, huisarts en dr. Gert Olthuis, medisch ethicus ontwikkelden voor Accredidact een e-learning Ethiek in de huisartspraktijk. De e-learning is geaccrediteerd met 2 punten. Marianne Dees en Gert Olthuis zijn beiden docent in de cursus Ethiek in de Huisartspraktijk die elk jaar georganiseerd wordt door de vakgroep ethiek in de gezondheidszorg.

Als huisarts staat u voor de uitdaging om niet alleen in het directe contact met de patiënt en diens naasten maar ook in de organisatie van transitie van de zorg en van een generalistische, persoonsgerichte, laagdrempelig toegankelijke zorg voor alle mensen dichtbij huis, de juiste besluiten te nemen. Soms botsen daarbij waarden en belangen, zoals het welzijn van de patiënt, het vertrouwen van de patiënt in u als arts, de rechtvaardige verdeling van zorg, de contractueel vastgelegde afspraken met de ziektekostenverzekeraar of het trouw blijven aan uw eigen normen en waarden.

>naar website.

Agenda

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.

Waarom deze opleiding?

Loopt u regelmatig tegen situaties aan die u uw ethische wenkbrauwen doen fronsen, een gevoel van onbehagen bij u oproepen?

De opleiding Ethiek in de zorgsector is ontwikkeld voor hoger opgeleide managers en professionals in de zorgsector die hun deskundigheid op het gebied van de ethische aspecten van hun werk willen verbreden en verdiepen.

De opleiding wordt georganiseerd door de vakgroep Ethiek van de Gezondheidszorg van IQ healthcare van het Radboudumc te Nijmegen in samenwerking met docenten van, onder andere, Fontys Hogescholen, de Universiteit Maastricht, de Hogeschool Arnhem Nijmegen, de Universiteit voor Humanistiek en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Over de opleiding

Ervaringen van deelnemers