Promotie | Leren van moreel beraad op de IC: effecten op moreel leed, burnout en organisatiecultuur

Werken op de intensive care kan stressvol zijn. IC-zorgverleners zorgen voor complexe patiënten. Als IC-zorgverleners het gevoel hebben dat zij geen goede zorg kunnen bieden, kan morele stress ontstaan. Veel morele stress kan leiden tot een burn-out en uitval van personeel.


Het proefschrift van Niek Kok laat zien dat het voeren van gestructureerde teamgesprekken over lastige morele problemen, ook wel moreel beraad genoemd, kan leiden tot minder morele stress bij IC-zorgverleners. Daarnaast draagt moreel beraad bij aan positievere cultuur op het werk. Tijdens een moreel beraad over een lastig moreel probleem bespreken IC-zorgverleners vaak wat zij eerder hebben gedaan als zij voor hetzelfde morele probleem stonden. Zo kunnen IC-zorgverleners leren van de problemen die ze bespreken. Dit kan uiteindelijk leiden tot nog betere IC-zorg.

Op woensdag 6 maart 2024 promoveerde Niek Kok op zijn proefschrift, getiteld 'Learning from moral case deliberation in the ICU: effects on moral distress, burnout, and organizational culture'.

Promotor was prof. dr. J.G. van der Hoeven en copromotoren waren dr. J.L.P. van Gurp, dr. C.W.E. Hoedemakers en dr. H.W.M. Zegers.

Agenda

25-28 maart 2025
Advanced European bioethics course “Suffering, death and palliative care”