Inschrijven

Digitaal inschrijfformulier

Met dit formulier kunt u zich inschrijven voor de 24e jaargang van de opleiding Ethiek in de zorgsector 2020

De opleiding loopt van 14 januari t/m 8 december. Bij de lesindeling wordt rekening gehouden met schoolvakanties.

Persoonlijke gegevens

Werkgegevens

Opleiding, beroepservaring en beroepsperspectief

Overig

Kosten

Algemene voorwaarden

Op deze aanmelding zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Inschrijfformulier printen

U kunt het inschrijformulier ook gefrankeerd verzenden naar onderstaand adres:

Radboudumc
IQ healthcare, sectie medische ethiek
Mw. Drs. Simone Naber
Postbus 9101, Huistpost 114 IQ Healthcare
6500 HB Nijmegen

Download inschrijfformulier