Inschrijven

Digitaal inschrijfformulier

Met dit formulier kunt u zich inschrijven voor de 29e jaargang van de opleiding Ethiek in de zorgsector 2023

De opleiding loopt van 10 januari t/m 12 december. Bij de lesindeling wordt rekening gehouden met schoolvakanties.

Persoonlijke gegevens

Werkgegevens

Opleiding, beroepservaring en beroepsperspectief

Overig

Kosten

Algemene voorwaarden

Op deze aanmelding zijn algemene voorwaarden van toepassing.

U kunt het inschrijformulier ook gefrankeerd verzenden naar onderstaand adres:

Radboudumc
IQ healthcare,vakgroep Ethiek van de Gezondheidszorg
Mw. Drs. Simone Naber
Postbus 9101, Huistpost 160 IQ Healthcare
6500 HB Nijmegen