COLUMN | Is gezondheid een optelsom?

Door GERT OLTHUIS

Als we het in de zorg hebben over leefstijl en preventie, dan gaat het vaak over ongezonde keuzes en hoe individueel gedrag zo te beïnvloeden dat gezondheid bevorderd wordt. Het lijkt een simpele optelsom: wie gezond wil zijn en ziekte wil voorkomen, doet er verstandig aan op een verantwoorde wijze om te gaan met eten (schijf van vijf), drinken (met mate), roken (niet doen), bewegen (veel doen) en werk (pak je rust). Hoewel deze ge- en verboden klip en klaar lijken te maken wat gezondheid bevordert, liggen leefstijl en preventie daarmee vooral op het bordje van de individuele burger of patiënt. Scherp gezegd: wie er niet in slaagt om weloverwogen en met succes de gezondheidsregels toe te passen faalt voor het leefstijlexamen en heeft dat aan zichzelf te wijten. Je voelt het al aan: dat is een te eenzijdige weergave van de werkelijkheid. We hebben in de samenleving immers te maken met talloze sociale posities en verschillen tussen mensen? Wie in het Waterkwartier, Soedan of Marokko wordt geboren, heeft andere kansen op gezond leven dan wie op de Kwakkenberg ter wereld komt of als expat bij NXP werkt. Het bevorderen van gezondheid vraagt om het tegengaan van die kansenongelijkheid met politieke middelen, niet om een individuele rekensom.

Deze column verscheen in de RADBODE #1 | FEBRUARI 2024, pag. 7

Agenda

25-28 maart 2025
Advanced European bioethics course “Suffering, death and palliative care”