Publicatie | De impact van moreel beraad in de zorg

Moreel beraad (MCD) wordt gezien als een belangrijke en impactvolle vorm van klinisch-ethische ondersteuning. Het empirisch bewijs voor de daadwerkelijke impact is echter beperkt. Met dit  literatuuroverzicht bestudeerden onderzoekers van IQ Health het empirische bewijs voor MCD om daarmee a) de praktijk te informeren en b) aanknopingspunten te bieden voor verder onderzoek naar en de ontwikkeling van MCD in zorgomgevingen.
Met een systematisch literatuuronderzoek en kwalitatieve data-analyse van 25 artikelen identificeerden we vier clusters van thema's:
1) facilitatoren en barrières in de voorbereiding en context van MCD, d.w.z., een veilige en open sfeer gecreëerd door een facilitator, een concrete casus, betrokkenheid van de deelnemers, een focus op de morele dimensie en een ondersteunende organisatie;
2) veranderingen die teweeggebracht worden op persoonlijk en interprofessioneel niveau, met betrekking tot gevoelens van opluchting, verbondenheid en vertrouwen van de professional; begrip van de perspectieven van collega's, het eigen perspectief en de morele kwestie die op het spel staat; en bewustwording van de morele dimensie van het eigen werk en bewustwording van het belang van reflectie;
3) veranderingen die teweeg worden gebracht in de zorg voor patiënten en families;
4) veranderingen die teweeg worden gebracht op organisatorisch niveau.

Concluderend laat dit onderzoek zien dat MCD veranderingen in de praktijk teweegbrengt, meestal voor de professional in interprofessionele interacties. Meestal worden gerapporteerde veranderingen als positief beschouwd, maar ook worden er uitdagingen, frustraties en het uitblijven van verandering gerapporteerd. Empirisch bewijs van een concrete impact op de kwaliteit van patiëntenzorg is beperkt en meestal gebaseerd op zelfrapportages. Met patiëntgericht en methodologisch verantwoorde kwalitatieve onderzoeken kunnen de praktijk en de waarde van MCD in zorgomgevingen beter begrepen worden, wat kan zorgen voor een sterker pleidooi voor deze vorm van ethische ondersteuning.

Lees het volledige artikel Impact of moral case deliberation in healthcare settings: a literature review
van Maaike M. Haan, Jelle L. P. van Gurp, Simone M. Naber & A. Stef Groenewoud in BMC Medical Ethics volume 19, Article number: 85 (2018).

Agenda

25-28 maart 2025
Advanced European bioethics course “Suffering, death and palliative care”