NEON-jaarcongres: Zorg voor Zorg

Mantelzorgers en zorg voor zorg. Op basis van de evaluaties onder onze bezoekers van 2018 ligt de focus dit jaar op de betrokkenheid van mantelzorgers in de zorgverlening in relatie tot de ethiekondersteuning. Hoe ligt de balans tussen rollen en taken van zorgverleners, patiënt/cliënt, mantelzorger, management en directie? Wat kunnen ze/we van elkaar verwachten, wat niet? Hoe ziet het vaak onzichtbare leven en werk van mantelzorgers eruit? Wat betekenen grote concepten zoals zelfsturing en participatie eigenlijk?! Waar beginnen en waar eindigen verantwoordelijkheden? Samen onderzoeken we de rol van de ethiekondersteuning in dit domein.Fantastische sfeer, inhoudelijk krachtig programma.

Agenda

Over leven en over lijden - Jaarcongres Reliëf

8 maart 2019

Reliëf christelijk vereniging van zorgaanbieders | Landgoed Zonheuvel, Doorn

NEON-jaarcongres: Zorg voor Zorg

7 juni 2019

het NEON | www.hetneon.nl